Adventní koncerty pěveckého sboru Gospel Voices:

2.12. od 18 h – kostel sv. Havla, Mladá Boleslav

9.12. od 18 h – kostel v Chotči

16.12. od 16 h – sbor Prokopa Velikého, Bakov n. J.