Impuls

získej impuls do služby mládeži!

Co je impuls?

Impuls je učednický program, který po dobu jednoho školního roku propojuje zkušené církevní vedoucí (kouče/mentory) se začínajícími vedoucími mládeží a podobných klubů anebo se zájemci, kteří se chtějí na podobnou službu připravit, a které v průběhu roku v klíčových oblastech vzdělává.

Jak to probíhá?

Nejprve proběhne setkání zájemců (účastníků), zástupců staršovstva a vedení programu Impuls, kde se domluví všechny detaily i očekávání a podepíše se smlouva o spolupráci mezi Impulsem a místní církví.

Následuje celoroční program, který má tři části:
1. Setkávání s přiděleným mentorem - cca 1x měsíčně dle dohody
2. Setkávání všech účastníků společně každý druhý měsíc na jedno odpoledne začínající společným obědem
3. Společná poznávací cesta do zahraničí

Kdy?

Od září po dobu jednoho školního roku, tj. do června

Kde?

- Mentorská setkání se konají na vybraném místě po společné domluvě
- Společná setkání všech se konají střídavě na domovských místech účastníků

Cena?

- Účastnický poplatek na učedníka je 6000 Kč. Zbytek nákladů je zaplacený z jiných zdrojů. Zahrnuje celoroční náklady mentora, jídlo, materiály i zahraniční cestu.

- Protože je naší touhou, aby byl vedoucí vyslán i finančně podpořen svým sborem, tak tuto částku nehradí učedník sám, ale právě jeho místní církev jako výraz přímé investice a podpory.

Informace k zaplacení
Číslo účtu: 2700069710/2010
VS: 40200200, do poznámky jméno účastníka

Přihlašování a další info?

Kontaktujte Honzu Hermana:
e: programimpuls@gmail.com
t: +420 607 490 140

FAQ

Často kladené otázky

Impuls je 100% flexibilní. Mentor se ti přizpůsobí a na setkání se domluvíte přesně tak, jak ti to bude vyhovovat. Společná setkání i zahraniční cestu plánujeme společně, včetně termínů.

Ano, Impuls je mezidenominační program – jsi vítaný, ať jsi odkudkoliv.

Vedoucím být zatím nemusíš, ale je potřeba, abys to v blízké budoucnosti alespoň plánoval. Ideální je tento program pro vedoucí, kteří jsou ve vedení mládeže, dorostu nebo podobného klubu maximálně jeden až dva roky, ale i při víceleté zkušenosti tě přijmeme.

Ideálem je přihlášení dvojice až trojice ze stejného místa, která společně snáze najde inspiraci
a vhodnou cestu ve vedení klubu i sebe navzájem. Přesto se účastní z velké části i jednotlivci.

Ano, to je základním předpokladem pro účast v programu. Staršovstvo se totiž zavazuje
k podpoře svých účastníků, a to jak finanční (vstupní částku hradí sbor), modlitební, tak i
praktické. Starší dostávají v průběhu pravidelnou zpětnou vazbu a Impuls je pouze
zprostředkovatelem tvojí podpory od staršovstva.

Prakticky všechno, co budeš potřebovat, už je zahrnuto v rámci programu. Potřebovat tak budeš hlavně otevřenou mysl, zodpovědnost a touhu poznávat blíž Ježíše, sám sebe i lidi ve svém klubu a jejich potřeby.

Máš nějakou další otázku? Neboj se nezávazně poptat třeba na našem mailu.

Kdo jsou místní mentoři?

Seznamte se s námi!

Honza Herman

Vedoucí programu Impuls

Hlavní vedoucí mládeže (7 let)

Autor křesťanského podcastu GrowUP

Pavlína Bujoková

Manažerka tréninků KAM

Bývalá vedoucí mládeže, dívčích a mezigeneračních skupinek (každé 3 roky) a intenzivního
učednictví (5 let)

Greg Strock

Zástupce vedoucího Impuls

Bývalý vedoucí mládeže v USA (5 let) a vedoucí dorostu i mládeže v ČR (celkem 5 let)
Misionář, pracovník regionální podpory vedoucích mládeží“ a kouč v KAM (17 let)

Kori Strock

Mentor pro východní Čechy

Bývalá vedoucí mládeže v USA

Misionářka a dlouhodobá osobní poradkyně a mentorka v USA i v ČR

Michal Soukup

Mentor pro Moravu a Slezsko

Vedoucí dorostu a mládeže (20 let)

Vedoucí regionální podpory vedoucích mládeží v KAM

.

Co zažili účastníci impulsu?

Zpětná vazba účastníků

Nejlepší věc pro mě byla, že jsme získali know-how, jak ty věci v mládeži dělat. Ať už praktické (např. organizace a „vylepšení“ mládeže), tak i teoretické (nastavení vize, koncepty, příprava), které ale zároveň jsme schopní přetvářet a vytvářet pro naše potřeby. Skvělé bylo, že s osobním koučem to všechno sedělo na míru.
Natanael Horváth
vedoucí mládeže CB Jablonec nad Nisou
„Na Impulsu se mi líbí, že se můžeme potkávat jak individuálně s mentorkou, tak i společně s ostatními. Setkání jsou pro mě obohacující. Jsem ráda za svoji mentorku, se kterou si rozumíme, a když jsme spolu, mluvíme otevřeně o všem možném. Jsem vděčná, že je ve vztahu ke mně otevřená a že se můžeme společně i modlit, vím, že to má velký vliv.
Marta Pellyová
vedoucí mládeže CB Náchod
Od Impulsu jsem nějak moc neočekával, protože se už přes 10 let pohybuji v křesťanském světě a prošel jsem mnoho semináři a poznal jsem i desítky přednášejících. Ale tento program mi ukázal, že mám nějaké mezery ve vztahu s Bohem. Přidělení mentora je úžasný nápad, neboť tam vytváříme obohacující bratrské pouto a díky svému mentorovi jsem se dozvěděl, jak žít a šířit evangelium.
Vít Pazdera
příprava na službu v mládeži BJB Suchdol nad Odrou
S časovým odstupem vnímám jako jednu z nejdůležitějších věcí organizaci času. A právě od Impulsu přemýšlím častěji nad tím, jak rozumně využívat čas a přezkoumávám, zda se tahle moje (ne)kompetence někam posouvá nebo ne. Dál mi Impuls nastavil pohled na osobní vztah s Bohem – hlavně uvědomění, že služba sice přispívá k budování vztahu s Bohem, ale není to to nejdůležitější a je tedy potřeba nezaměňovat čas, kdy sloužím, s osobním časem s Bohem.
Jiří Rohlena
vedoucí mládeže CB Náchod
Impuls je pro mě hodně přínosný. S mentorkou se hodně zaměřujeme na mě a moji službu. Musím říct, že se mi s ní dobře mluví a nemám žádný problém být s ní otevřená. Moje mentorka má taky spoustu zkušeností a dává mi tak dobrou zpětnou vazbu a poznatky nejen ke službě ale i do života. Skvělé je pro mě také získávat při společných setkáních náhled ostatních na fungování služby na jiných místech, např. východní Čechy, Vysočina a Slezsko. Kdybych měla shrnout Impuls jedním slovem, bylo by to inspirující.
Kateřina Vernerová
vedoucí dorostu CB Náchod
Co prožiješ na Impulsu Ty?
Bude tu Tvoje jméno?