Podpoř nás!

a Buď součástí odboru mládeže

sami to nezvládneme…

Potřebujeme
Tvojí
Pomoc

Z našich zkušeností je stále patrnější, že čím jsme blíže jednotlivým vedoucím, tím je naše služba účinnější, ale zároveň náročnější na lidské zdroje, čas a finance. Proto na podporu těchto klíčových koordinátorů regionální práce s mládeží hledáme finanční zdroje i nad rámec příspěvku církve. 

Vnímáme, že osobní a regionální služba mnohonásobně zefektivňuje úsilí celé naší práce.

Přispěj na práci odboru mládeže

David Rajca

region Morava a Slezsko

m: +420 737 275 432
e: darajca@gmail.com

1 %
Úvazku

Každý měsíc pokrývají dary z osobního fundraisingu na plat Davida Rajci… Chceš ho podpořit?

Číslo účtu: 2700 069 710/2010
Variabilní symbol: 40200177

QR-platba-Rajca

David předává své dlouholeté zkušenosti s vedením mládeže a národního projektu English Campy (KAM) nové generaci vedoucích na Moravě a ve Slezsku, kde je kolem 33 mládeží. Je rovněž zapojený v místním sboru v práci s mládeží, komunikaci a ve staršovstvu.  Jeho snem je vidět zdravé mládeže, které mají přesah za hranice svého sboru, vyrůstají v nich zdravě sebevědomí a zároveň pokorní mladí lidé.