Advent

Advent je obdobím ztišení, rozjímání, radosti a naděje.

Je zasazen do období čtyř týdnů před vánočními svátky. Jednotlivé neděle mají svá témata, která nás postupně vedou až před svátek narození Ježíše Krista – Boží hod vánoční. Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod. Křesťané si v tomto období připomínají Kristův slib, který dal svým následovníkům při svém nanebevstoupení; slib, že opět přijde. Jeho druhý příchod křesťané toužebně vyhlížejí ve víře, že nastane konec dějin, vzkříšení a poslední soud, po němž, bude následovat život bez toho, co lidstvo nejvíce trápí – bolest, zlo, nemoc, strach, násilí, zoufalství, beznaděj.

Stopy adventní liturgie lze nalézt již v 5. století, ale ve stávající podobě, jako čtyřtýdenní, se advent ustálil až mezi 10. a 11. stoletím. Advent je pohyblivým obdobím, jeho první adventní neděle připadá na některý ze dnů 27. listopadu až 3. prosince. Poslední adventní neděle musí být před Božím hodem vánočním. Některý rok může tak připadnout dokonce i na neděli 24. prosince.

První neděli adventní si připomínáme, že Ježíš přišel na svět, aby dal svůj život za naše hříchy. Jeho čin byl motivován láskou k lidem. V Bibli je psáno: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ (Jan 3:16 – Jan 3:17). První neděle adventní je slavena ve znamení radosti z Boží lásky a odpuštění hříchů.

Druhá neděle adventní přináší téma zodpovědnosti člověka za svůj život. Připomíná, že jednou každý člověk bude před Bohem skládat účty z toho jak žil. Toto téma nám připomíná, že se často soustředíme na konzumní způsob života a zapomínáme na to, co je důležitější. Druhá neděle adventní je příležitostí k zamyšlení a uvědomění si toho, co je třeba v našich životech dát do pořádku, čas uklidit si ve své duši i v životě.

Třetí neděle adventní připomínají dávná proroctví o příchodu Mesiáše. V Bibli poznáváme, že Ježíšův příchod Bůh plánoval tisíce let před jeho narozením a oznamoval lidem ústy proroků v průběhu staletí. Židovský národ očekával dychtivě narození Mesiáše, ale když se to stalo, mnozí jej nepoznali, protože jejich představy o něm byly jiné. I dnes jako křesťané vyhlížíme jeho příchod neboli advent. Ne však ten první, který již nastal, ale druhý, který ukončí dějiny. Třetí adventní neděle je ve znamení očekávání a naděje. Naděje v nový život v Božím království, kde nebude pláč, ani bolest, ani smrt.  

Čtvrtá neděle adventní se cele soustředí na Ježíše Krista. Hlavním tématem je víra v Ježíše Krista, jako Syna Božího.  Víra není jen vírou, že existuje Bůh, nebo že se Kristus narodil. Víra je mnohem více. Vírou přijímáme, že nám byly odpuštěny naše hříchy, protože za nás zemřel Ježíš na kříži. Ve víře poznáváme, že nás Bůh má rád. Vírou se stáváme Ježíšovými přáteli. Ve víře očekáváme, že s druhým Ježíšovým příchodem, přijde i nový spravedlivý svět, který Bible nazývá Božím královstvím.

Dveře této víry jsou otevřeny pro všechny. I ty můžeš v tomto adventním čase najít cestu k tomu, kdo Tě zve, k Ježíši Kristu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *