Nahrávky konference 2021 „Sexuální zneužití“


V březnu 2021 se uskutečnila on-line konference Odboru pro manželství a rodinu Církve bratrské na závažné téma „Sexuální zneužití“. Cílem je informovat, vést k porozumění problematiky, pomoci obětem, ale především k prevenci v církvi i v rodinách.

Citáty z právních předisů, které by mohly divákům pomoci v orientaci.

Kde hledat pomoc:
– KT Centrum: http://ktcentrum.cz/
– Třináctka, poradenství: https://13ka.cz/index.php/poradenstvi
– proFem: https://www.profem.cz/
– Dětské krizové centrum: https://www.ditekrize.cz/
– Bílý kruh bezpečí: https://www.bkb.cz/
– Persefona: http://persefona.cz