Přednášky a semináře: manželé Grohmanovi


Odbor pro manželství a rodinu – nabídka přednášek sborům

Témata přednášek – Tomáš a Hana Grohmanovi

1. Šťastné manželství – jde to vůbec?

 • rozdíly muži – ženy
 • potřeby mužů a žen
 • stádia vývoje vztahu
 • strategie k budování vztahu I

2. Praktický seminář jak budovat manželství

 • typologie osobností
 • sousoší/obraz našeho vztahu
 • strategie k budování vztahu II

3. Praktický seminář jak budovat manželství – naslouchání

 • Zde si vyzkoušíte, jednu ze strategií pro zkvalitnění manželství

4. Jsme v krizi, co s tím?

 • Povzbuzení pro páry procházející těžkým obdobím a praktické rady, jak z toho ven

5. Čtyři období manželství a sedm strategií pro jeho zlepšení

 • seminář podle knihy G. Chapmana
 • jaro-léto(viz obr.)-podzim-zima ve vztahu
 • sedm strategií s možností vyzkoušení v rámci semináře

6. Manipulace a manipulátoři

 • typy manipulátorů
 • znaky manipulace
 • soužití s partnerem-manipulátorem
 • obrana a útěk

7. Jak jednat ve vztahu, který se rozpadá

 • stádia rozpadu vztahu doplněný biblickými pohledy
 • co se ve kterém stádiu děje
 • co prožívá která strana
 • jak se zachovat ve které fázi, aby vztah mohl být zachráněn

8. Výchova dětí

 • kluci jako bojovníci
 • dívky jako krásky
 • křesťanská výchova – důrazy
 • zásady důsledné výchovy

9. Výchova chlapců

 • rozdíl chlapců a dívek
 • role otce a role matky

10. Přednáška pro střední školy o vztazích, manželství a sexualitě

 • rozdíly muži – ženy
 • fáze vztahu
 • příprava na manželství
 • budování vztahu

11. Biblické mužství (seminář vede T. Grohman)

 • jak to Bůh zamýšlel?
 • proč zrovna Testosteron?

12. Seminář pro ženy a dívky (rozsah 2h až celý den – zážitkový seminář)

seminář vedou Hanka Grohmanová a Soňa Třísková (CB Vinohrady)

 • podstata ženy = krása
 • žena úchvatná
 • žena cudná
 • žena „potvora“
 • žena silná a sebevědomá
 • čtyři stádia v životě ženy

13. O vztazích a sexualitě – Jak Bůh zamýšlel muže a proč stvořil ženu jako poslední? – seminář pro mládež

 • Co očekává kluk od vztahu
 • Co očekává kluk od sexu
 • Co očekává holka od vztahu
 • Co očekává holka od sexu
 • Jak Bůh stvořil muže a jak stvořil ženu
 • Sex jako Boží dar

14. Role otce ve výchově dětí

 • důležitost otce v rodině
 • rodinná terapie Chvály a Trapkové
 • otec – syn
 • otec – dcera