Přednášky a semináře: manželé Kalenští


Odbor pro manželství a rodinu – nabídka přednášek sborům

Nabídka seminářů Radka a Dáši Kalenských

1. Místo rodiny ve výchovné struktuře sboru – 60 minut
Určitá profesionalizace výchovné práce ve sboru dala rodičům signál, že na duchovní práci jsou tu odborníci – besídkáři, vedoucí a další obdarovaní služebníci. Podpora rodin netkví v pořádání více akcí pro rodiče, ale v povzbuzení, aby naplnily svoje základní poslání.

2. Boží plán pro rodinu (duchovní práce s dětmi v rodině) – 90 minut
Rodina je ve světle Písma jedinečným nástrojem ve výchově dalších generací. Ať už jste rodiči nebo se na rodičovství teprve připravujete, určitě byste se chtěli se svými dětmi setkat v nebi. Určitě chcete vidět další generaci pevně stát v Kristu. Pán Bůh má pro naše děti úžasný plán. Rodina v něm hraje podle Dt 6 hlavní roli. (Doplněno stejnojmennou knihou, kterou je možno na semináři zakoupit.)

3. Oslovit srdce dítěte (jak čelit zběsilé rychlosti doby) – 60 minut
Jakým výzvám dnešní rodina čelí. Co je vlastně cílem rodiny. Dětem napodobují náš postoj, chování i slova. Proč je tak důležité oslovit také srdce dítěte? Boží slovo má podle Iz 55,10-11 v tomto zápase důležitou roli. Co je skryto pod biblickým pojmem srdce? Jak se oslovuje srdce člověka?

4. Výchova novodobého „Josefa“ – 90 minut
Bible je obdivuhodně aktuální knihou, která na příběhu patriarchy Josefa ukazuje pět duchovních postojů, které by měly být vetkány do života našich dětí. Jaké to jsou základní duchovní postoje a v kterém věku je nejvhodnější je dětem předávat? (Seminář na základě stejnojmenné knihy, kterou vydala Awana.)

5. Syndrom tří generací (příběh dědečka Jozue) – 60 minut
Jozue zažil moc Boží od vyjití z Egypta a přechodu Rudého moře až po dobývání Zaslíbené země. Přesto již třetí generace po něm přestala chodit s Hospodinem a propadla se do modloslužby okolního světa. Proč se tento jev tak často opakuje i v současnosti a jak mu čelit.

6. Puberta nemusí být strašák – 90 minut
Rodiče často zaznamenají výraznou změnu chování u dítěte až v pubertě, ale nedokáží si s ní poradit. Jak využít nejmocnějšího vývojového nástroje puberty – vztahu? Proč je nutné změnit svůj postoj k dospívajícím, abychom si navzájem rozuměli.

7. Porozumět vývoji svého dítěte (na co přišel pan Piaget) – 90 minut
Proč dítě reaguje na pochvalu, kdy nám nejvíce chce udělat radost, v jakém věku je dobré pokládat hranice… Pedagogicko-psychologický pohled na vývoj dítěte ze čtyř úhlů pohledu: vývoje myšlení, vývoje sociálního, vnímání autorit a morálního vývoje.

8. Duchovní zrání dítěte (na co přišel pan J. Fowler) – 60 minut
Ruku v ruce s mentálním vývojem se mění „zrání víry“ dítěte žijící v křesťanském prostředí. Svoje děti duchovně ovlivňujeme, aniž si to uvědomujeme. Čím je můžeme ovlivnit pozitivně. Jak souvisí zrání jejich víry s přijetím evangelia.

9. Čtyři temperamenty dětí (DISC z pohledu dítěte) – 90 minut
Čtyři typy projevů osobnosti jsou pozorovatelné již od dětství (DISC pro děti). Jak děti motivovat a co na ně platí či neplatí vůbec.

10. Proč děti zlobí (období vzdoru není náhodné) – 90 minut
Dítě prochází od svého narození důležitým sociálním vývojem – začíná si uvědomovat samo sebe a touží „někam patřit“ (rodina, kolektiv, sbor, společnost). Tyto mezníky se lidově nazývají „období vzdoru“. Dítě si při nich může vytvořit falešné vzorečky chování. Proč k tomu dochází a jak tomu předejít?

11. Máme doma stydlivé nebo impulzivní dítě
(kombinace rodičovského přístupu a typu dítěte) – 90 minut
Proč něco funguje u jednoho z našich dětí a u druhého ne? Jakým stylem rodičovství vychovávat své děti. Některé dítě se běží schovat „pod máminy sukně“, zatímco jiné si okamžitě poradí, ale má svou hlavu. Kterým rodičovským stylům se v těchto případech vyvarovat.

12. Generační cykly (důležitost prarodičů pro děti) – 60 minut
Psychologicko-duchovní pohled na soužití tří generací ohledně jejich nezastupitelného vlivu na zdravý duchovní vývoj našich dětí.

13. Hranice ve výchově dětí (jak nastavovat hranice) – 60 minut
Přibývá úzkostlivých rodičů. Odtud je jen krůček k liberální výchově, která se řídí heslem „vše pro dítě“. Proč je důležité nastavit dítěti určité hranice a jak to udělat. Jaké důsledky chybného postoje k hranicím může prožívat dospělý člověk ve vztazích a ve svém životě.

14. Jak si poradit s hněvem dětí ve výchově – 60 minut
Hněv je podvědomá emoce našeho organizmu. Proč a jak hněv vzniká a jak s ním pracovat. Jak učit naše děti pracovat se svým hněvem?

15. Digitální demence – 60 minut
Diskutované téma vlivu digitální techniky na chování dítěte. Jak se projevuje nekontrolovatelné nadužívání digitální techniky na mentálním a fyzickém vývoji jedince.