Dotazník


Dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění několika otázek. Vaše odpovědi nám pomohou nastavit práci nově ustanoveného odboru pro manželství a rodinu tak, aby reagovala na skutečné potřeby rodin ve sborech Církve bratrské. Dotazník je určen především členům a návštěvníkům Církve bratrské. Tento dotazník je zcela anonymní. Děkujeme za Vaši pomoc.