Manželství a rodina


Nabízíme programy pro sbory a senioráty podle nabídky, nebo na základě konkrétních přání a potřeb. Připravujeme také školení pracovníků v oblasti manželství a rodiny. V případě zájmu kontaktujte tajemnici odboru Janu Matulíkovou nebo předsedu odboru Bronislava Matulíka. (Viz: O nás)


Seznam článků k přednáškám a seminářům | Audio nahrávky