Pomoc a pastorace


Jsme připraveni k osobnímu rozhovoru, můžete se obrátit na:

 • Bronislav.Matulik@cb.cz a Jana.Matulikova@cb.cz

V případě, že váš problém je vážnějšího rázu, doporučujeme obrátit se na odborníky.

Níže naleznete kontakty na odborníky, zajímavé akce a literaturu.


Na koho se obrátit


Poradna pro rodinu Pardubického kraje: PharmDr. et Mgr. Samuel Jindra

Sexuologická ambulance: MUDr. Slavoj Brichcín

 • Ambulance je zaměřena především na vedení sexuologického ochranného léčení, poskytuje však péči všem klientům se sexuologickými potížemi i psychiatricky nemocným. Funguje v pondělí a  úterý od 8:00 do 15:00 hodin. Objednat se lze na tel.: 284 016 404. E-mail: slavoj.brichcin@bohnice.cz

Psychologická konzultace

 • PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., český psycholog. Zabývá se převážně psychologií rodiny, církevně-pastorální psychologií. Dříve se zabýval i policejní psychologií a psychologií reklamy. Kontakt: jeronym.klimes@gmail.com; http://www.klimes.us; tel. +420 608 221 075

Re-Fresh Marriage – manželský a předmanželský mentoring
Ella a Marek Cieslarovi

 • Posláním Re-Fresh Marriage je pokrýt mezeru v oblasti prevence manželských a předmanželských vztahů, která v České republice v současné době narůstá. Naším hlavním cílem je: OBNOVA – POSÍLENÍ – ZÁCHRANA manželských a předmanželských vztahů pomocí vztahového mentoringu a koučování párů i jednotlivců.

Křesťanská psychologická poradna


Zajímavé akce


Manželská setkání: Letní týdenní kurz „Manželská setkání“ je iniciativou křesťanských manželů, kteří usilují o obnovu, zlepšení a upevnění vztahů v manželství a rodině. Kurz je veden v křesťanském duchu a je otevřen všem. Součástí kurzu jsou skupinové a individuální diskuse v páru na témata, která se týkají manželského života. Na kurz pak navazují podzimní a jarní víkendové obnovy.

Manželské večery: Osm setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách – jako na rande. Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat kurzu. V úplném soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu sami prodiskutujete téma večera nad dotazníky z příruček. Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.


Literatura


Vztahy

 • Dr. Emerson Eggerichts – Láska a úcta
  Návrat domů 2012
  Žena má jednu důležitou potřebu – musí cítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její potřeba naplněna, je šťastná. Muž má také jednu důležitou potřebu – musí cítit, že si ho manželka váží. Když je tato jeho potřeba naplněna, je šťastný. Kniha nám poskytne praktické rady, jak se to naučit a používat v každodenních situacích.
 • Steve Biddulph – Kniha o mužství
  Portál 2011
  Po dlouhém období emancipace ženství v podobě feminismu je dnes třeba věnovat naopak velkou energii na záchranu opravdového mužství ve všech sférách společnosti. Autor předkládá témata, která jsou aktuální pro to, aby muži opět našli svůj mužský smysl života.
 • Jeroným Klimeš – Křesťanství sex a vztahy
  Novela bohemica 2016
  Tato kniha přináší přehled praktických a realizovatelných morálních zásad sexuální a vztahové výchovy. Zároveň v ní najdeme základní praktické návody, jak stabilizovat partnerský život.
 • Jeroným Klimeš – Partneři a rozchody
  Portál 2013
  Některé vztahy z různých důvodů zachránit nelze. Rozchod je ale bolestná záležitost, která je nekončí formálním zrušením vztahu. Kniha nabízí praktické informace, jak se orientovat ve fázích rozchodu, a čím jsou tyto fáze charakteristické. Dozvíme se tedy, jak se tedy rozejít, aby škody byly minimalizovány.

Rodiče a děti

 • Pavel Říčan, Pavlína Janošová – Spirituální výchova v rodině
  Portál 2016
  Kniha je pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly pouhými konzumenty hojnosti, kterou nabízí naše doba, ale aby se učily mít pro co žít se vším, co k tomu patří.
 • Navždy tátovo děvče (vztah mezi otcem a dcerou) od H. Normana Wrighta
  Ojedinělá práce amerického autora citlivým způsobem pojednává o významu a jedinečnosti vztahu mezi otcem a dcerou – tedy o oblasti, která je pro mnohé ženy trýznivá a zraňující.
  Je mnoho žen, které jejich otcové nikdy nepřijaly, a tím v nich vypěstovali pocity méněcennosti, nejistoty, strachu, odcizení a osamělosti. Jiné ženy vyrůstaly v rodinách neúplných, protože jejich otec od nich odešel. Tyto tragické a bolestné události ve svém důsledku vedou k tomu, že ženy neočekávají od mužů lásku a bojí se vstoupit do důvěrného vztahu.
  Právě ženám, pro které není snadné podívat se otevřeně na vztah se svým otcem, je určena tato kniha, neboť přináší možné řešení negativních důsledků minulosti. pro otce kniha může přinést nový pohled na vztah k dceři a na důležitost role otce.

Sex a sexuální výchova

 • Eric Berne – Sex v lidském milování
  Portál 2017
  Kniha vznikla už v šedesátých letech, proto je v některých reáliích nepřesná. Nicméně se čtenář může poučit i pobavit, protože láska a sex jsou téměř věčné.
 • Ilona Burdová – Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství
  Kartuziánské vydavatelství 2011
  Naše děti vyrůstají ve společnosti, která si nastavuje pravidla, která jako křesťané nepovažujeme za zcela vyhovující. Autorka se proto ve své knize zabývá nejen tím, jak děti poučit o sexu dřív, než je poučí někdo jiný způsobem, o který nestojíme, ale i o tom, že sex patří do vztahu a že vztahy jsou to, co má smysl vytvářet a pracovat na nich.