• …… že jen do jara?

  Nejprve odletí ptáci.

  Zanechají prázdná hnízda,

  na obloze ztichne jejich štěbetání.

  Ale … že jen do jara?

   

  Ze stromů opadává listí.

  Les se stává šedivým a tmavým,

  a v toulavém větru se začne chvět.

  Ale … že jen do jara?

   

  Pak zvadnou všechny květy.

  Ty poslední splétáme do věnců,

  abychom přikryli rakev, hroby.

  Ale … že jen do jara?

   

  Než obloha zas ožije

  ptačím zpěvem a zazelená se les,

  bude teplo a kvítí se rozvine –

  – je zima. Loučíme se.

  Ale … že jen do jara?

   

  Nyní ještě někdo drahý odchází.

  Jde cestou ptáků a květů,

  jde do světlejšího a teplejšího domova.

  Někoho vyprovázíme …

   

  Jeho laskavý, teplý a jasný hlas více neslyšíme.

  Neuvidíme už zářivý a krásný úsměv.

  Jdeme a loučíme se …

  Ale … že jen do jara?

   

  Až dokud Pane?

  Přes mraky a mlhy, slzy a žal,

  zazní odpověď, jako zářící svítání.

  Ano! … Jen do jara!

   

  Túrmezei Erzsébet (překlad z maďarštiny Vojtěch Asszonyi Béla)

Comments are closed.