• Modlitby za Ostravu 2009

  Ti všichni se svorně a vytrvale modlili… Sk 1,14
  POZVÁNKA
  NA 11. EKUMENICKÝ VEČER MODLITEB

  M O D L I T B Y   ZA   O S T R A V U

  Erik Poloha /Bratrská jednota babtistů/: Úvod k modlitbám
  Martin Pražák:/Církev římskokatolická/: Charita Ostrava,
  Hospic sv. Lukáše Ostrava- Zábřeh
  Tomáš Bartonec/Slezská církev evangelická, a.v./ : Nový překlad Bible a celonárodní veřejné čtení Písma

  MÍSTO: Ostrava, modlitebna Církve bratrské, tř. 28. října 148
  ČAS: Pondělí 25. května 2009 v 18 hod.

   pozvanka na modlitby za ostravu 25.5.2009

Comments are closed.