• Rozloučení se sestrou Libuší Mrázkovou

    V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že byla po krátké nemoci odvolána do nebeské slávy sestra Libuše Mrázková.

    S naší drahou sestrou Libuší Mrázkovou se rozloučíme
    v sobotu 20. 11. 2010 v 11 hodin
    v modlitebně Církve bratrské v Ostravě.

Comments are closed.