• Sborová kavárná Libreso 2018

  Milé sestry a bratři,
  dovolte mi, abych vám předložila záměr,
  který se týká sborové kavárny Libreso a který by se začal uskutečňovat od nového roku 2018.
  Po letech zkušeností, kdy bylo stále obtížnější zajistit obsluhu kavárny po nedělním shromáždění (pořád se dokola střídalo jen několik stále stejných dvojic nebo i jednotlivců), se na vás obracím s novým návrhem zajištění služby v kavárně po nedělním shromáždění. Mělo by to vést k zjednodušení práce v kavárně a také k zapojení většího počtu rodin.

  Jedná se o to, aby byla kavárna využita hlavně k rozhovorům a přátelskému setkání.
  (Všichni si uvědomujeme, že i přes veškerou snahu máme omezené možnosti se vzájemně navštěvovat).
  Kdyby se zúčastnilo např. 25 rodin, tak by na každou z nich vyšly jen 2 neděle v roce.
  Bude vytvořen jmenný seznam na rok dopředu, takže si každý bude moci včas uzpůsobit vlastní program. I v jiných sborech se tento systém osvědčil.

  Další změnou je, že se v kavárně nebude prodávat. Kdo se třeba nehlásil do kavárny kvůli pokladně, už se nemusí bát, že to nezvládne .
  Káva, čaj a voda budou zdarma.
  Bude zcela na rozhodnutí rodiny, která bude mít službu, zda donese buchtu, sušenky… nebo nic. Není to podmínkou.

  Nyní jsou ještě v kavárně nakoupené potraviny, které se musí do konce roku prodat. Poté by byla v kavárně k dispozici káva, čaj, cukr a smetánky.
  Každý návštěvník si bude moci zalít kávu nebo čaj podle svého gusta.

  Služba v kavárně by obnášela:
  • před shromážděním uvařit do termokonvic horkou vodu
  • na pult dát hrníčky a skleničky, lžičky, kávu, čaj, smetánky, vodu do džbánu, případně přinesené občerstvení
  • po shromáždění být k dispozici při samoobslužné přípravě nápojů, případným zájemcům uvařit espresso v kávovaru (to jediné by bylo zpoplatněno, bude na to připravena „pokladnička“)
  • na konci (cca ve 12:00 hodin) umýt a uklidit nádobí

  Do konce října 2017 bude připraven rozpis služeb na příští rok s konkrétními jmény. Kdo nebude souhlasit se zařazením do této služby, může to svobodně sdělit a bude vymazán. Naopak, kdo by měl zájem a nebude tam uvedeno jeho jméno, také to může svobodně sdělit a bude radostně připsán .

  Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě. 1. Kor. 10, 13

  Darina Linzerová za Sesterstvo

Comments are closed.