• Bůh v nás — Letniční bohoslužba díkůvzdání – 31. 5. 2020 od 9:30 v modlitebně

    Letnice tak, jak se událi v Jeruzaléme před téměř 2000 lety, patří k událostem v křesťanské naraci, které se těžce dá věřit jenom tak. Bez Ducha svatého to nelze. A právě o to jde…

Comments are closed.