• Cesty požehnání — Já a důvěra – 5. 7. 2020 od 9:30 v modlitebně

    Důvěra je klíčový rozměr křesťanské spirituality. Nejenom ve vertikále směrem k Bohu ale i v horizontále směrem k lidem.  Bůh rozdává své duchovní dary, aby Boží lid rostl a nesl ovoce. Církev proto nesmí být „one man show“ ale důležité je, abychom dokázali delegovat odpovědnosti i jiným…

Comments are closed.