• Nedělní eBohoslužba – EXODUS XIII., Zlaté tele: zrcadlo pravdy – 11.4.2021 v 9:30

    Se Sinajem není spojen jenom příběh Dekalogu na dvou kamenných deskách, ale i příběh o zlatém teleti. Nastavuje nám všem zajímavé zrcadlo, ve kterém je možné spatřit interesantním způsobem charakter Boží, přirozený svět člověka a postoj Mojžíše jako lídra Izraele, jakmile náš pohled otevřeme širší panoramě…

Comments are closed.