• Alianční týden modliteb 2022 – Ostrava

    ŠABAT – ŽIVOT V BOŽÍM RYTMU

    Máme více volného času než kterákoli jiná předchozí generace. Mít více času bez práce však auto maticky neznamená mít pohodu. Rostoucí rychlost a tlak, které zažíváme na pracovišti, si již našly cestu do našeho volného času, a dokonce i do našeho života víry. Ve skutečnosti mnozí z nás zápasí, abychom měli na ztišení a modlitbu alespoň deset minut denně. Žijeme v době neustálé zábavy a sebepropagace. Není divu, že nabídky, které slibují odpočinek a relaxaci, jako je trénink mindfulness, jóga nebo dlouhé pauzy – známé také jako „sabatikly“ – zažívají boom.

    Moderní manažeři používají výraz „sabatikl“, který má přitom hluboké kořeny v židovsko-křesťanské tradici. „Šabat“ znamená zastavení, čas k odpočinku, pauzu. Když nás Bůh jednou týdně vyzývá, abychom vše odložili, chce nám zachovat svobodu. Neměli bychom se nechat určovat svými starostmi, potřebami nebo prostředím, ale žít z důvěrného vztahu s naším Stvořitelem. Sobota je nejlepším prostředkem v boji proti odcizení a nejlepším prostředkem k plnosti života.

    Smyslem tohoto Aliančního týdne modliteb 2022 není protestovat proti práci o nedělích. Týden  modliteb je příležitostí znovuobjevit svobodu uprostřed světa neúprosných požadavků a tlaku. Každý den se zaměříme na jeden aspekt šabatu: identitu, zaopatření, odpočinek, soucit, připomínání si, radost, štědrost a naději. Společnou modlitbou se chceme navzájem povzbudit k tomu, abychom již nyní „tančili v rytmu nebe“. To zahrnuje mnohem více než jen duchovní zdraví pro naši vlastní duši, ale modlitbou se zavazujeme k budování zdravých komunit, společenství a sborů.

Comments are closed.