KATEGORIE: Modlitební předměty

Modlitební předměty

 • Sborové skupinky

  14. 9. 2013 | Modlitební předměty, Pozvánky

  POKRAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SKUPINKY V LEDNU 2014

  Sborovými skupinkami chceme podpořit a povzbudit touhu po studiu Písma a budování vzájemných vztahů ve sboru.

  Židům 4:12 Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.

  Věříme v moc Božího slova, a že společné užívání tohoto nástroje povede k tomu, abychom byli více podobni našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

  Matouš 18:20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

  Věříme v moc společenství, které nás vzájemně spojuje s Kristem v jedno tělo a povzbuzuje nás k plnému následování Krista.

  Sborové skupinky jsou určeny všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete zde na sborové nástěnce. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka, tel.: 776 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com . Na tento email nám můžete také poslat Vaše podněty, nápady či tipy na zlepšení služby sborových skupinek.

  Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně nahrávek kázání, jsou k dispozici ke stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sborové skupinky
 • Členské shromáždění

  29. 5. 2013 | Aktuality, Modlitební předměty, Pozvánky

  V neděli 16.6.2013 v 15:00 proběhne členské shromáždění.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Členské shromáždění
 • PRÁZDNINOVÉ AKCE

  10. 5. 2013 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Srdfečně zveme na všechny PRÁZDNINOVÉ AKCE:

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PRÁZDNINOVÉ AKCE
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2013

  3. 1. 2013 | Modlitební předměty

  31. 12. 2012 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2013.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2013
 • Rozloučení s Miroslavem Bukáčkem

  17. 10. 2012 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Parte ke stažení v PDF

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozloučení s Miroslavem Bukáčkem
 • Služba v kavárně

  2. 9. 2012 | Modlitební předměty

  PROSBY:  Služba v kavárně

  Prosíme ochotné bratry a sestry o pomoc při zajištění provozu kavárny (obsluha, pečení buchet). Rozpis služeb je na nástěnce, kde je možno se zapsat. V případě dotazů se obraťte na sestru Zuzanu Jurčovou st. nebo Květu Klamkovou.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Služba v kavárně
 • Prázdninové akce

  21. 8. 2012 | Modlitební předměty

  Modleme se za ještě probíhající prázdninové akce:

  • 12.-25.8. Tábor dorostu na Slezské Hartě (děti 9-16 let), info J.Mrázek
  • 20.-24.8. Příměstský tábor Awana (od 6-ti let), karel.frydrysek@vsb.cz
  • 26.-31.8. Relaks po naszymu (mládež), info Michael Novotný
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prázdninové akce
 • Prázdninová besídka

  5. 8. 2012 | Modlitební předměty

  Prosíme ochotné dobrovolníky, kteří by pomohli zajistit program pro děti během prázdninových nedělních bohoslužeb. Bližší informace na nástěnce nebo u br. Jakuba Mrázka

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prázdninová besídka
 • Rozloučení s Drahomírou Kotlářovou

  31. 1. 2012 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozloučení s Drahomírou Kotlářovou
 • Alianční týden modliteb v Ostravě 2012

  7. 1. 2012 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Srdečně zveme na Alianční týden modliteb v Ostravě – leden 2012 tradiční mezidenominační setkání na začátku roku.

  Podrobný rozpis všech setkání je v pokračování této pozvánky. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Alianční týden modliteb v Ostravě 2012