KATEGORIE: Osobní svědectví

Osobní svědectví

 • Fitti, první „vězeňská láska“

  14. 11. 2019 | Osobní svědectví

  V roce invaze Sovětů a „spřátelených vojsk“ Varšavské smlouvy, v šedesátém osmém, spatřil v Havířově světlo světa Luděk Povolný, později přezdívaný „Fitti“. Hrával v rockových kapelách, experimentoval i s drogami, ale nestal se na nich závislým. Když jsme se seznámili, měl už sedm let odsezeno. Tehdy třicátník, dnes čerstvě padesátník. Dostal jedenáct a půl roku za vraždu. Smutný příběh jedné alkoholové párty, jakých se událo v životech obyvatelů zdejšího zařízení bezpočet. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fitti, první „vězeňská láska“
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018

  2. 1. 2018 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  31. 12. 2017 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2018.

   

  Sbor Snažte se upevňovat své povolání. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
  2.Pt 1, 10
  Staršovstvo Buď rozhodný a odvážný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1.Kr 2, 2-3
  Sesterstvo Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
  Jan 10, 27-28
  Besídka Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím.
  Izajáš 44, 22
  Dorost Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný!
  Genesis 17, 1
  Mládež Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.
  Deuteronomium 6, 5
  Klub seniorů Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18, 7
  Chválící sk. /
  zpěváci
  Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
  Římanům 15, 2
  KOPR Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!“
  2 Paralipomenon 15, 7
   CB Trojka Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
  Jan 8, 31-32

  Hesla z roku 2017.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2018
 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2017

  1. 1. 2017 | Modlitební předměty, Osobní svědectví

  31. 12. 2016 na Silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2017.

  Sbor Nepatříte sami sobě.
  1K 1,10
  Staršovstvo Bůh nikomu nestraní.
  Ř. 2, 1
  Malá besídka Svěř Hospodinu své počínání.
  Př 16,3
  Velká besídka Odložte dřívější způsob života!
  Ef 4.22
  Dorost Pýcha předchází pád.
  Př 16, 18
  Mládež Netrapte se žádnou starostí.
  Fp 4, 6
  Klub seniorů Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepravost nepřičítá.
  Žalm 32, 2
  Doprovodná sk. /
  zpěváci
  Kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré, pominulo. Hle, je tu nové!
  2K 5, 17
  KOPR Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu.
  2 Tim 1, 8
  Vězeňská služba Na soudu svévolní neobstojí.
  Ž 1, 5

  Hesla z roku 2016.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2017
 • Volba nového staršovstva

  25. 1. 2016 | Osobní svědectví

  V neděli 24.  1 2016 proběhla volba nového staršovstva. Zvoleni byli tito bratři:

   • Jan Kočnar
   • Jan Pokorný
   • Jiří Šimpach
   • Karel Fojtík
   • Lukáš Nyzio
   • Teo Jersák
   • Josef Bárta
   • Jakub Mrázek
  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volba nového staršovstva
 • 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio

  30. 12. 2015 | Aktuality, Osobní svědectví

  Ve středu 30. 12. 2015 se Markétě a Lukášovi Nyziovým narodil syn Daniel (4050g, 54 cm).

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. 12. 2015 – Daniel Nyzio
 • KOPR v TWR rádiu

  20. 11. 2015 | Osobní svědectví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem KOPR v TWR rádiu
 • Gratulace vítězům finále Biblické stezky 2015

  7. 6. 2015 | Osobní svědectví

  Gratulujeme !!!

  Naše hlídka ve složení Kiki Halfarová, Jana Prudilová a Marek Prudil
  vybojovala na celostátním finále Biblické stezky 2015 
  fantastické 3. místo.

  Vyhrála hlídka CB Vsetín Maják a na druhém místě byla hlídka z CB Česká Skalice.

  Naše druhá skvělá hlídka ve složení Dominika Bechná, Jeroným Kočnar, Dan Zdražil obsadila velmi pěkné 18. místo.

  Všem moc gratulujeme. :-)

  Finále proběhlo 5. – 7. 6. 2015 ve Velké Jesenice (u České Skalice).

   

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Gratulace vítězům finále Biblické stezky 2015
 • Rozhovor pro radio TWR a Proglas

  27. 11. 2014 | Osobní svědectví

  J. Orawski – Rozhovor o totalitě (jak se projevovala v osobním životě i v životě církve a o ceně svobody), pro rádio TWR a Proglas, který byl vysílán v sobotu 15. 11. v 8 hod.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozhovor pro radio TWR a Proglas
 • Vyslyšení proseb v modlitbách

  25. 11. 2014 | Osobní svědectví

  Když jsem byl odveden na vojnu, začala mě zaměstnávat otázka, jaké to bude, až budu na vojně a já se nebudu moci dostat do shromáždění. Přiznám se, že jsem si to nedokázal představit. Tenkrát ke mně nejvíce promlouvala slova z Žalmů 27 a 42.

  „O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.“ Žalm 27,4-5

  „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří?“ Žalm 42,2-3 (EP) (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vyslyšení proseb v modlitbách
 • „Už nemohu dál, Pane“ – rozhovor s Terezou Juchelkovou

  16. 4. 2013 | Osobní svědectví

  Doporučujeme k poslechu záznam pořadu Rozmarýna, vysílaného na Rádiu 7 dne 28. 3. 2013 v 10:00. Obsahem pořadu je rozhovor s členkou našeho sboru CB Ostrava Terezou Juchelkovou. Záznam najdete podle data vysílání na stránkách Rádia 7  zde ve ZVUKOVÉM ARCHIVU, nebo si jej můžete STÁHNOUT do počítače.

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Už nemohu dál, Pane“ – rozhovor s Terezou Juchelkovou