PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ČERVEN 2012

6.6. Setkání v kavárně

13.6. Zahrada tichá – Písně s kytarou – Jaromír Dostál a
Jiří Čiháček

Slunečné léto plné krásných zážitků všem seniorům přeje ELIM

Opět začínáme 12.září 2012

letáček – klub senioru ČERVEN 2012

Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.