PROGRAM KLUBU SENIORŮ – KVĚTEN 2015

KLUB_SENIORU_05_20156.5. Emoční inteligence – Umění žít a komunikovat – Mgr.Dita Michálková

13.5. Klub není

20.5. Albert Schweitzer – Život a dílo – Prof.Milada Kaďůrková

Setkání 1x za 14dní

letáček – klub senioru KVĚTEN 2015