Kdo jsme

  • Jsme společenství zahrnující lidi všech generací, rodiny i jednotlivce, věřící i víru hledající, potřebné i pomáhající, lidi, kteří si navzájem chtějí být blízko.
  • Hlásíme se k osobní víře v jednoho Boha – Otce, Syna a Ducha svatého, který stvořil svět, stal se v Ježíši Kristu jedním z nás a s námi dodnes zůstává
  • Naše církev navazuje na tradici staré jednoty českých bratří a usiluje o soudobé, praktické křesťanství v duchu Bible: v podstatných otázkách svornost, v ostatních záležitostech volnost, a ve všem láska
  • Přijít může kdokoli, hosté jsou v Církvi bratrské vítáni.

Jsme jedním ze sborů Církve bratrské, o historii a současnosti se dočtete zde.