Neděle 10. října 2021

 • Setkání hudebníků – na dnešní neděli jsme připravili setkání hudebníků a těch, kdo by si chtěli zazpívat a zahrát s Petrem Šťastným a Danielem Matulíkem. Po obědě se ve velkém sále uskuteční hudební workshop. Přijďte, kdo na cokoliv hrajete, nebo chcete zpívat, všichni jsou zváni, začátek ve 13.00 hodin.
 • Nedělní bohoslužby – srdečně zveme na nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.

Příští neděli budou do sboru přijati Karolína Novotná a Václav Mitáš.

 • Modlitební chvíle – zveme také na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku.
 • Biblická hodina – každé úterý v 15.00 hodin a pak večer v 18.30 hodin. Pokračujeme ve výkladech Malých proroků.
 • Awana – ve čtvrtek od 16.30 hodin.
 • Maminky – ve čtvrtek od 16.30 hodin.
 • Mládež – každý čtvrtek od 18.30 hodin.
 • Dorost – každý pátek od 16.00 hodin.
 • Staršovstvo – v sobotu se sejde staršovstvo na svém výjezdním zasedání v Neveklově od 9.00 hodin.
 • Časopis Brána – vyšlo nové vydání časopisu BRÁNA, který si můžete vyzvednout – téma Lidé a lži.
 • Modleme se – za náš sbor, za církev a také za naši společnost a zem, za povolební jednání stran, aby Pán Bůh se smiloval.

Modleme se za bratra Svatoslava Ščyhola, kterého čeká operace. A také za bratra Štěpána Žežulu, kterého v Chorvatsku stihli infarkt myokardu, ale už je doma. 

Modleme se za nemocné: Jonatana Verner a Kruma Stojmenova a za ostatní nemocné. Kazatel Matulík dnes slouží na vizitaci na Vinohradech.

Komentáře nejsou povoleny.