Neděle 12. března 2023

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ

· Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin v Soukenické a také online.

· Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu.

· Modlitební chvíle – zveme na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.00 hodin ve Spolku.

· Biblická hodina – v úterý v 15:00 a v 18:30 hodin, studujeme společně dopis apoštola Pavla do Efezu.

· Awana – každý čtvrtek od 16:30 hodin

· Maminky – ve čtvrtek od 15:00 hodin.

· Mládež – ve čtvrtek od 18:30 hodin

· Dorost – v pátek od 16:00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ

· Zemřel bratr Jan Němec – ve čtvrtek 9. 3. 2023 Pán odvolal do nebeského domova bratra Jana Němce. Společné rozloučení s ním a poděkování za jeho život se bude konat v naší soukenické modlitebně v so botu 18. 3. 2023 v 15 hodin.

· Výroční členské shromáždění a volba staršovstva – 26. 3. 2023 se uskuteční Výroční členské shromáždění a volbou nového staršovstva. Modleme se za Boží vedení a jako členové jistě přijďme.

· Zprávy za rok 2022 – členům sboru jsou k dispozici zprávy za rok 2022. Můžete si je vyzvednout v knihovně.

· Modleme se za program pro děti – ve sboru připravujeme stavbu legového městečka s dětmi a pro děti.

· Modleme se za nemocné – za bratra kazatele Tomáše Trávníčka, který už bude od pondělí uschopněn k práci a ke službě, za bratry Jaroslava Schnercha, Jonatana Vernera a za sestry Martinu Košťálovou a Bohuslavu Hlavničkovou.

Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu, Blahoslava Mikuleckého a další.

Komentáře nejsou povoleny.