Neděle 12. června 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Neděle 12. 6. 2022

Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

 • Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
 • Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu.
 • Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku a také online.
 • Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin.
 • Awana – ve čtvrtek v 16.30 hodin.
 • Maminky – sejdou se také ve čtvrtek v 16.00 hodin.
 • Mládež – ve čtvrtek v 18.30 hodin.
 • Dorost – v pátek v 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

 • Nedělní káva do konce června! – prosíme, napište se na přípravu nedělní kávy, která se podává po bohoslužbách. Děkujeme! 
 • Staršovstvo – v pondělí se sejde staršovstvo v 18 hodin s nově zvolenou Volební komisí a také s vizitátory na závěr jejich vizitace.  
 • Rozloučení se sestrou Choutkovou – ve středu v 17 hodin se bude konat v naší modlitebně vzpomínkové shromáždění a rozloučení se sestrou Ilonou Choutkovou. 
 • Narozeniny – dnes má bratr Miroslav Pospíchal z Neveklova (89) narozeniny a v pátek 17. 6. bude mít významné jubileum sestra Marie Kalinová (85). Modlíme se za ně, ať je Pán posiluje.   
 • Výlet besídky – proběhne příští v neděle 19. června 2022, vyrážíme hned po bohoslužbě. Návrat bude po 18:00. Bližší informace dostanou děti v besídce nebo u Ondřeje Pavlíčka
 • Modleme se i nadále za Ukrajinu – pomáhat můžeme svými dary každé pondělí, ve středu a v sobota vždy od 17:00 – 19:00 hodin. A také sbírkou v rámci Diakonie CB.
 • Modleme se – za nemocné, zvláště za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu.
 • Kazatel Matulík dnes slouží v Ústí nad Labem.      

Komentáře nejsou povoleny.