Neděle 12. prosince 2021

  • Nedělní bohoslužby – zveme všechny, očkované i neočkované, na naše nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online. Je třeba i nadále dodržovat nošení respirátorů, hygienu rukou a rozestupy.

Příští neděli bude Dětská vánoční slavnost a před tím v sobotu nácvik na ni.

  • Adventní koncert – Sláva buď Bohu na výsostech! – dnes v 17.00 hodin se v našem sboru uskuteční a bude také vysílán online koncert ke cti narozeného Spasitele. Hrát budou hudebníci z kapely SouZnění a zpívat budou skvělí interpreti, např. Tomáš Najbrt, Lucie Soljaková aj.   
  • Modlitební chvíle – zveme na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku a také online.
  • Staršovstvo – sejde se v pondělí v 18 hodin online.
  • Biblická hodina – v úterý v 15.00 hodin a večer v 18.30 hodin. Společně budeme v čase Adventu promýšlet Štěpánovo kázání podle Skutků 7. kapitoly.
  • Awana – ve čtvrtek v 16.30 hodin.
  • Maminky – ve čtvrtek se rovněž sejdou maminky v 16.30 hodin.
  • Mládež – každý čtvrtek od 18.30 hodin.
  • Dorost – každý pátek od 16.00 hodin.
  • Modleme se – modleme se za naše nemocné, bratra Svatoslava Ščyhola, Jonatana Vernera a Kruma Stojmenova a nyní také zvlášť za sestru Martinu Košťálovou a také Libuši Dvořákovou. Sestra Martina Košťálová moc děkuje za posilující modlitby. 

Modleme se také za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, bratra Hůlu a další… A také za ty, kteří se nyní potýkají s nákazou koronaviru.

Komentáře nejsou povoleny.