Neděle 13. listopadu 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.

Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu.  

Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.00 hodin ve Spolku.

Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin. zakončíme podzimní výklady Desatera.

Awana – každý čtvrtek od 16.30 hodin

Maminky – ve čtvrtek od 15.00 hodin.

Mládež – ve čtvrtek od 18.30 hodin

Dorost – v pátek od 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

  • Staršovstvo – dnes se sejde staršovstvo v 18 hodin online.
  • Sborový den – příští neděli 20. listopadu 2022 prožijeme sborový den. Budeme mít společný oběd a po něm odpolední program, ve kterém představíme sboru, zajímavé inspirativní projekty v rámci našeho společenství, které konáme, konat chceme a dělat budeme. 
  • Mimořádná sborová sbírka – staršovstvo prodloužilo sbírku na rekonstrukci topení a úspory energii do konce listopadu. Lze přisívat jak do kasičky v označených obálkách nebo na účet sboru s VS 678. Pokud nedojde ke komplikacím, topení by mělo 20. 11. fungovat.
  • Sbírka na Diakonii CB – v neděli 27. 11. se bude konat celocírkevní sbírka na Diakonii.  
  • Brigáda – ve čtvrtek 17. 11. bude v Soukenické od 9 hodin brigáda –příprava modlitebny na Advent. Bude probíhat úklid, drobné opravy, stěhování a bude-li čas, budeme se věnovat věcem souvisejícím s šetření energií. Prosíme zájemce, aby se hlásili komukoliv z Hospodářské rady, aby se mohly dopředu připravit všechny práce. 
  • Časopisy Brána a Život víry – objednávejte časopisy, prosíme co nejdříve, nejpozději do poslední neděle v listopadu. 
  • Denní čtení a Hesla JB 2023 – lze zakoupit po bohoslužbě v předsálí. 
  • Modleme se za nemocné – zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou,  za bratra Jana Němce a také za Jitku Trávníčkovou. 

I nadále se modleme za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a další.

Komentáře nejsou povoleny.