Neděle 14. června 2020

  • Srdečně zveme k našim nedělním bohoslužbám – na celý červen jsme připravili dvoje nedělní bohoslužby – klasické od 9.30 do 10.20 hod. a pak rodinné určené především dětem od 11.00 do 12.00 hod.
  • Úterý – biblické studium O modlitbě: Modlitba ustavičná a půst. Sejdeme se v Malém sále v 15.00 hod. a v 18.30 hod.
  • Středa – setkání pěveckého sboru v 18.00 hod. Bude to v letošním školním roce závěrečné setkání zvané Šlusfest. Se zpěváky jsou zváni i jejich rodinní příslušníci a další sestry a bratři, kteří slouží v našem sboru hudbou!
  • Čtvrtek – mládež v 18.30 hod.
  • Pátek – dorost v 16.00 hod.
  • Modleme se – za duchovní obnovu sboru i celé církve a za obnovení fungování sboru a církve v době po zrušení mimořádného stavu.

Přimlouvejme se za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy,  Blahoslava Mikuleckého, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Naďu Minářovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a další. Sestra Marta Skalická je po operaci a daří se jí lépe.

  • Pozdrav od sestry Košťálové – Vovsovi přinesli pro náš sbor pozdravy od sestry Hany Košťálové z Nového Města nad Metují. Vzpomíná na náš sbor a ráda sleduje naše internetové bohoslužby.

Komentáře nejsou povoleny.