Neděle 18. dubna 2021

  • Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online. Přihlaste se telefonicky nebo na přihlašovacím kalendáři.
  • Modlitby před bohoslužbou – každou neděli před bohoslužbami vás zveme na ranní modlitební setkání na platformě Zoom, které se koná vždy od 9:15 do 9:45 hodin.
  • Online besídka – hned po skončení shromáždění začne online setkání besídky. Odkazy na besídku dostali rodiče do mailu a jsou dostupné i na stránkách sboru (pod klasickým heslem). 
  • Nedělní setkání po bohoslužbě – 30 minut po bohoslužbě se budeme moci opět potkat na nedělní „online kávě“ a sdílet se o tom, jak se máme, povědět si, za co se modlit atp.
  • Staršovstvo – v pondělí se sejde v 18:00 hodin staršovstvo ke svému pravidelnému jednání.
  • Týdenní program na webových stránkách – v pondělí sbor osloví Radek Novotný. Na úterý bude připravena audio biblická hodina. Ve středu dostanete pastýřský list od správce sboru. Ve čtvrtek vás čeká pozdrav od Tomáše Trávníčka a v pátek to bude opět překvapení.
  • Klub Samaří – v klubu Samaří 22. 4. iniciativa Vlny solidarity – Bronislava Barošová, Jiří Linka a Barbora Čempelová budou vyprávět o dobrovolnické pomoci v uprchlických táborech v Řecku. Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973
  • Modleme se – za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy. Modleme se dále za Kruma Stojmenova a za bratra Blahoslava Mikuleckého. Stejně tak za sestry Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a za Miladu Pavlíčkovou. Mysleme na modlitbách i na manžele Slávka a Věru Najbrtovy a také za ty, kdo nyní zápasí s koronavirem.

Komentáře nejsou povoleny.