Neděle 2. května 2021

  • Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online od 10.00 hodin. Epidemická opatření ohledně účasti na bohoslužbách se však uvolnila, je třeba mít roušky, dodržovat 2metoré odstupy a používat dezinfekci rukou.

Staršovstvo v úterý projedná obnovenou praxi setkávání, včas budou zveřejněny informace na webových stránkách sboru a také mailem dostanou členové a přátelé sboru zprávu.  

  • Modlitby před bohoslužbou – každou neděli před bohoslužbami vás zveme na ranní modlitební setkání na platformě Zoom, které se koná vždy od 9:15 do 9:45 hodin.
  • Online besídka – hned po skončení shromáždění začne online setkání besídky. Odkazy na besídku dostali rodiče do mailu a jsou dostupné i na stránkách sboru (pod klasickým heslem). 
  • Nedělní setkání po bohoslužbě – 30 minut po bohoslužbě se budeme moci opět potkat na nedělní „online kávě“ a sdílet se o tom, jak se máme, povědět si, za co se modlit atp.
  • Týdenní program na webových stránkách – v pondělí sbor osloví Radek Novotný. Na úterý bude připravena audio biblická hodina. Ve středu dostanete pastýřský list od správce sboru. Ve čtvrtek vás čeká pozdrav od Tomáše Trávníčka a v pátek to bude opět překvapení.
  • Staršovstvo – staršovstvo se sejde v úterý v 19.00 hodin online.
  • Noví členové sboru – ze Sboru CB v Hradci Králové byli do našeho společenství převedeni manželé Svatoslav a Kateřina Ščyholovi. Srdečně vítáme a přejeme, aby Slávek i Katka u nás prožívali dobré přijetí a velké požehnání.  
  • Svatba – v sobotu 8. 5. 2021 se budou brát Tomáš Voves a Barbora Kolouchová. Svatba se bude konat v klášteře Zásmuky. Vzhledem k epidemické situaci se bude svatba konat v omezeném počtu lidí.  
  • Modleme se – za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy. Modleme se dále za Kruma Stojmenova. Také nyní zvlášť mysleme na sestru Ilonu Choutkovou (je po operaci v nemocnici) a bratra Jana Hůlu. I nadále se modlíme za bratra Blahoslava Mikuleckého a stejně tak za sestry Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a za Miladu Pavlíčkovou. Mysleme na modlitbách i na manžele Slávka a Věru Najbrtovy a také za ty, kdo nyní zápasí s koronavirem, např. za Petra a Naďu Šímovy.

Komentáře nejsou povoleny.