Neděle 20. listopadu 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.

Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu.  

Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.00 hodin ve Spolku.

Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin. zakončíme podzimní výklady Desatera.

Awana – každý čtvrtek od 16.30 hodin

Maminky – ve čtvrtek od 15.00 hodin.

Mládež – ve čtvrtek od 18.30 hodin

Dorost – v pátek od 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

  • Dnes je sborový den – od 11.45 se podává oběd v Jídelně a Malém klubu, ve Velkém klubu se podává káva a zákusky. Od 13.00 hodin začíná odpolední program, ve kterém představíme sboru, zajímavé inspirativní projekty v rámci našeho společenství, kterými sloužíme našemu okolí. 
  • Adventní vyrábění – tento čtvrtek 24. 11. od 15:00 budou maminky ve Velkém klubu vyrábět adventní věnce. Kdo by se chtěl přidat, ať se zapíše na seznam v mezipatře nebo se přihlásí u sestry Sandry Němečkové. Děkujeme a těšíme se na společné tvoření.
  • Mimořádná sborová sbírka – staršovstvo prodloužilo sbírku na rekonstrukci topení a úspory energii do konce listopadu. Lze přisívat jak do kasičky v označených obálkách nebo na účet sboru s VS 678. Pokud nedojde ke komplikacím, topení by mělo 20. 11. fungovat.
  • Sbírka na Diakonii CB – dnes a příští neděli se koná celocírkevní sbírka na Diakonii. 
  • Časopisy Brána a Život víry – objednávejte časopisy, prosíme co nejdříve, nejpozději do poslední neděle v listopadu. 
  • Denní čtení a Hesla JB 2023 – lze zakoupit po bohoslužbě v předsálí. 
  • Modleme se za nemocné – zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou a za bratra Jana Němce. 

I nadále se modleme za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a další.

Komentáře nejsou povoleny.