Neděle 25. dubna 2021

  • Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online. Přihlaste se telefonicky nebo na přihlašovacím kalendáři.

Příští neděle bude slavnostní se slavením večeře Páně, připravme se na stolování s Kristem ve svých srdcích i domovech.  

  • Modlitby před bohoslužbou – každou neděli před bohoslužbami vás zveme na ranní modlitební setkání na platformě Zoom, které se koná vždy od 9:15 do 9:45 hodin.
  • Online besídka – hned po skončení shromáždění začne online setkání besídky. Odkazy na besídku dostali rodiče do mailu a jsou dostupné i na stránkách sboru (pod klasickým heslem). 
  • Nedělní setkání po bohoslužbě – 30 minut po bohoslužbě se budeme moci opět potkat na nedělní „online kávě“ a sdílet se o tom, jak se máme, povědět si, za co se modlit atp.
  • Týdenní program na webových stránkách – v pondělí sbor osloví Radek Novotný. Na úterý bude připravena audio biblická hodina. Ve středu dostanete pastýřský list od správce sboru. Ve čtvrtek vás čeká pozdrav od Tomáše Trávníčka a v pátek to bude opět překvapení.
  • Klub Samaří – v klubu Samaří se 29. 4. uskuteční přeložený program iniciativy Vlny solidarity – Bronislava Barošová, Jiří Linka a Barbora Čempelová budou vyprávět o dobrovolnické pomoci v uprchlických táborech v Řecku. Přes aplikaci Zoom: https://zoom.us/j/91516413973
  • Svatba – v sobotu 8. 5. 2021 se budou brát Tomáš Voves a Barbora Kolouchová. Svatba se bude konat v klášteře Zásmuky, snoubence bude oddávat evangelický farář Dalibor Antalík. Vzhledem k epidemické situaci se bude svatba konat v omezeném počtu lidí. Ať Pán Bůh novomanželům bohatě žehná. 

Modleme se – za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy. Modleme se dále za Kruma Stojmenova. Také nyní zvlášť mysleme na sestru Ivanu Chourovou (je po operaci v nedmocnici) a bratra Jana Hůlu. I nadále se modlíme za bratra Blahoslava Mikuleckého a stejně tak za sestry Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a za Miladu Pavlíčkovou. Mysleme na modlitbách i na manžele Slávka a Věru Najbrtovy a také za ty, kdo nyní zápasí s koronavirem, např. za Petra a Naďu Šímovy.

Komentáře nejsou povoleny.