Neděle 26. června 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Neděle 26. 6. 2022

Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

 • Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
 • Nedělní káva – dnes naposledy po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu. Přes prázdniny Kavárna nebude a pak až od září.
 • Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin.
 • Mládež – ve čtvrtek v 18.30 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

 • Staršovstvo – v pondělí se sejde v 18:00 hodin staršovstvo.   
 • Přednáška o rozvodu – na středu 29. 6. 2022 v 19:00 hodin připravilo KTC přednášku o rozvodu ve FofrKafe.  
 • Dorostový tábor – 30. 6. 2022 odjíždí dorostenci na tábor. Modleme se za ně i za vedoucí, za ochranu a požehnání.  
 • Sborová dovolená – začne v neděli 31. 7. 2022, také se za toto setkání a pobyt modleme.  
 • Rodinná dovolená – mladé rodiny chystají na podzim ve dnech od 26. do 30. 10. 2022 pobyt v Kořenově. Hlaste se u Sandry Němečkové. 
 • Modleme se i nadále za Ukrajinu – pomáhat můžeme svými dary každé pondělí, ve středu a v sobota vždy od 17:00 – 19:00 hodin. A také sbírkou v rámci Diakonie CB.
 • Modleme se za nemocné – zvláště nyní za sestru Gabrielu Mančalovou, která vážně onemocněla a čeká ji ve středu hospitalizace a pak operace. 

I nadále se modleme za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu.

Komentáře nejsou povoleny.