Neděle 26. září 2021

  • Nedělní bohoslužby – srdečně zveme na nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.

Příští neděli budeme žehnat nově narozeným dětem a budeme také slavit svatou Večeři Páně.

  • Členské shromáždění – příští neděli 3. 10. hned po shromáždění se uskuteční krátké členské shromáždění k procesu schvalování prodeje pozemků v Neveklově.
  • Modlitební chvíle – zveme také na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku.
  • Biblická hodina – každé úterý v 15.00 hodin a pak večer v 18.30 hodin. Pokračujeme ve výkladech Malých proroků.
  • Maminky – ve čtvrtek od 16.30 hodin.
  • Mládež – každý čtvrtek od 18.30 hodin.
  • Dorost – každý pátek od 16.00 hodin.
  • Modleme se – za náš sbor, za církev a také za naši společnost a zem, za nastávající parlamentní volby, aby se Pán Bůh smiloval.

Modleme se za bratra Svatoslava Ščyhola, kterého čeká operace. A také za bratra Štěpána Žežulu, kterého v Chorvatsku stihli infarkt myokardu. 

Modleme se za nemocné: Jonatana Vernera a Kruma Stojmenova a za ostatní nemocné.

  • Kazatel Matulík – dnes slouží ve sboru v Husinci, kde je na vizitaci.
  • Rodinná dovolená – mnoho našich rodin je dnes na společné dovolené v Jizerských horách. Mysleme i na ně.

Komentáře nejsou povoleny.