Neděle 29. května 2022

 • Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
 • Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu. Hlaste se, prosíme, na přípravu kávy!
 • Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku a také online.
 • Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin.
 • Awana – ve čtvrtek v 16.30 hodin.
 • Maminky – sejdou se také ve čtvrtek v 16.00 hodin.
 • Mládež – ve čtvrtek v 18.30 hodin.
 • Dorost – v pátek v 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

 • Vizitační členské shromáždění – 15 minut po ukončení naší bohoslužby se bude konat vizitační členské shromáždění. Prosíme, abyste neodcházeli, budeme také volit volební komisi ve složení: Daniel Beran, Adam Sedláček, Ondřej Pavlíček, Jan Voves, Jana Matulíková, Marie Wagnerová a Naďa Štěpánová 
 • Křest dětí – dnes v 15.00 hodin v Kostele Stětí svatého Jan a Křtitele v Dolních Chabrech budou pokřtěny děti Marty a Marka Štěpánových. 
 • Narodily se děti – Rebecce Vernerové a Josefovi Rebecce a Josefovi se 14. 5. 2022 narodil syn Phil William a Magdaleně a Markovi Holanovým se narodila 20. 5. 2022 dcera Jindřiška.
 • Narozeniny – včera 28. 5. 2022 dal Pán Bůh dožít se 80 let bratru Josefu Pavlíčkovi. Gratulujeme a přejeme Boží požehnání.   
 • Letní výleťák – chystáse letní příměstský tábor, bližší informace poskytne bratr Jindřich Koudela.  
 • Modleme se za Ukrajinu – pomáhat můžeme i nadále svými dary každé pondělí, ve středu a v sobota vždy od 17:00 – 19:00 hodin. A také sbírkou v rámci Diakonie CB.
 • Modleme se – za nemocné, zvláště za Jonatana Vernera (včera byl odvezen do nemocnice), za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratr Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou.

Komentáře nejsou povoleny.