Neděle 3. července 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Neděle 3. 7. 2022

Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15

  • Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
  • Biblická hodina – v úterý v 18.30 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

  • Sborové listy – všem jsou k dispozici Sborové listy na letní měsíce.
  • Bohoslužba do Českého rozhlasu – poslední neděli v červenci 31. 7. budeme vysílat z našeho sboru do Českého rozhlasu na stanici Vltava, bohoslužba proto začne v 9.00 hodin!
  • Členské shromáždění a hlasování o setrvání kazatele – v neděli 11. září 2022 se po bohoslužbě uskuteční hlasování o setrvání kazatele Radislava Novotného po 8 letech služby. Předstihové hlasování se uskuteční o týden dříve v Praze i na stanicích. Prosíme členy, by jistě přišli.   
  • Dorostový tábor – od čtvrtka 30. 6. 2022 jsou dorostenci na táboře. Modleme se za ně i za vedoucí, za ochranu a požehnání.  
  • Sborová dovolená – začne v neděli 31. 7. 2022, také se za toto setkání a pobyt modleme.  
  • Rodinná dovolená – mladé rodiny chystají na podzim ve dnech od 26. do 30. 10. 2022 pobyt v Kořenově. Hlaste se u Sandry Němečkové. 
  • Modleme se i nadále za Ukrajinu – pomáhat můžeme svými dary každé pondělí, ve středu a v sobota vždy od 17:00 – 19:00 hodin. A také sbírkou v rámci Diakonie CB.
  • Modleme se za nemocné – zvláště nyní za sestru Gabrielu Mančalovou, která vážně onemocněla a je po operaci. 

I nadále se modleme za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou a bratra Jana Hůlu.

Komentáře nejsou povoleny.