Neděle 3. ledna 2021

  • Nedělní bohoslužby online – sledujte prosím informace na internetu, Nejméně až do 10. 1. budou bohoslužby pouze online. 
  • Online besídka – důležité upozornění – 10 minut po skončení shromáždění začne online setkání besídky. Odkazy na besídku dostali rodiče do mailu a budou dostupné i na stránkách sboru (pod klasickým heslem). 
  • Týdenní program na webových stránkách – v pondělí sbor osloví kazatel Radek Novotný. V úterý biblická hodina, tentokrát s Tomášem Trávníčkem. A ve středu kazatel Bronislav Matulík opět pošle pastýřský list. Ve čtvrtek přijde pozdrav od Tomáše z Neveklova a v pátek to bude překvapení.
  • Pomoc v čase nouzového stavu – milé sestry a bratři, kdybyste se dostali do složité situace duchovně či ekonomicky nyní v čase nouzového stavu, informujte o tom kazatele. Jsme připraveni vás navštívit (i s večeří Páně) a podle potřeby pomoci.

Také v souvislostí s online výukou by mohla mít nějaká rodina nesnáz s počítačem, jistou pomoc bychom také mohli nabídnout.

  • Modleme se – za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy, Blahoslava Mikuleckého, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a také za sestru Miladu Pavlíčkovou. Mysleme na modlitbách také na manžele Slávka a Věru Najbrtovy.

Komentáře nejsou povoleny.