Neděle 3. října 2021

  • Členské shromáždění – nyní hned po shromáždění se uskuteční krátké členské shromáždění k procesu schvalování prodeje pozemků v Neveklově.
  • Nedělní bohoslužby – srdečně zveme na nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.

Příští neděli budeme kázat kazatel Radislav Novotný, ke zpěvu a chvále Boha nás povede kapela SouZnění.

  • Modlitební chvíle – zveme také na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku.
  • Setkání hudebníků – na příští neděli jsme připravili setkání hudebníků a těch, kdo by chtěli zpívat s Petrem Šťastným a Danielem Matulíkem. Po společném obědě se ve velkém sále uskuteční hudební workshop. Přijďte, kdo na cokoliv hrajete, nebo chcete zpívat, všichni jsou zváni.
  • Biblická hodina – každé úterý v 15.00 hodin a pak večer v 18.30 hodin. Pokračujeme ve výkladech Malých proroků.
  • Klub Samaří – ve čtvrtek 7. 10. v 18 hodin bude v klubu Samaří přednáška Dalibora Antalíka, docenta na FF UK a evangelického faráře u sv. Salvátora s názvem: Mudrosloví v Bibli a v písemnictví Předního východu.  
  • Maminky – ve čtvrtek od 16.30 hodin.
  • Mládež – každý čtvrtek od 18.30 hodin.
  • Dorost – každý pátek od 16.00 hodin.
  • Modleme se – za náš sbor, za církev a také za naši společnost a zem, za nastávající parlamentní volby, aby Pán Bůh se smiloval.

Modleme se za bratra Svatoslava Ščyhola, kterého čeká operace. A také za bratra Štěpána Žežulu, kterého v Chorvatsku stihli infarkt myokardu, ale už je doma. 

Modleme se za nemocné: Jonatana Verner a Kruma Stojmenova a za ostatní nemocné.

Komentáře nejsou povoleny.