Neděle 30. října 2022

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ 

Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online. Budeme slavit večeři Páně.

Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu. Přihlaste se ke službě u kávy.   

Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.00 hodin ve Spolku.

Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin. Po celý podzim studujeme Desatero.

Awana – každý čtvrtek od 16.30 hodin

Maminky – ve čtvrtek od 15.00 hodin.

Mládež – ve čtvrtek od 18.30 hodin

Dorost – v pátek od 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

  • Gratulace k narozeninám – sestře Marii Fritschové gratulujeme k narozeninám a přejeme hojnost Božího požehnání.
  • Dnes není besídka – dnes výjimečně není besídka, všechny děti a učitelé mají podzimní prázdniny.
  • Zemřela sestra Jaroslava Průchová – Pán Bůh 26. 10. 2022 odvolal do nebeského domova sestru Jaroslavu Průchovou, vnučku kazatele Aloise Adlofa.
  • Mimořádná sborová sbírka – staršovstvo vyhlásilo do konce října sbírku na rekonstrukci kotelny.
  • Časopisy Brána a Život víry – objednávejte prosíme co nejdříve, nejpozději do poslední neděle v listopadu. 
  • Denní čtení a Hesla JB 2023 – lze zakoupit po bohoslužbě v předsálí. 
  • Nestárnoucí generace – v pátek 4. 11. 22 od 17 hodin srdečně zveme na pravidelné setkání Nestárnoucí generace, které se bude konat ve Velkém klubu.
  • Modleme se za nemocné – zvláště za sestru Gabrielu Mančalovou, která je hospitalizována v hospici Štrasburk ve starých Bohnicích. A modleme se také za bratra Jana Němce. 

I nadále se modleme za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, za Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a další.

Komentáře nejsou povoleny.