neděle 24. října 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
studentské bohoslužby dnes večer: 19 h 
slovem slouží: Ján Liguš
  
pondělí:
staršovstvo: 18.30 h
 
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich,
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich (Kázání na hoře)
  
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana není
18,00 h – mládež
18,30 h – Setkání nad Biblí v Přístavku
  
pátek:
16,00 h – dorost není
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich  
náboženství: není
Klubíčko: není
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
V knihovně je dnes připravena možnost zakoupit časopis Život víry, nové vydání Ústavy a Řádu CB a předplatit časopisy na příští rok. Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře. Od včerejška do 30. 10. probíhá v suterénu naší modlitebny burza dětského oblečení, bot a hraček.
Ekumenická rada církví ve spolupráci s křesťanskými církvemi v ČR připravuje ekumenické shromáždění na hoře Říp v neděli 28. října. Celodenní akce nabídne rozličný kulturní i duchovní program. Podrobnosti jsou na nástěnce.
Bratr kazatel Grulich dnes slouží v Kralupech a v Neveklově.
 
významné narozeniny:
Miroslava Mášlová

Komentáře nejsou povoleny.