neděle 30. října 2011

Pondělí: v 18 h se setká ke svému jednání staršovstvo

Úterý: Pán Bůh odvolal do nebeského domova po kratší nemoci sestru Miladu Markovou. Protože pohřební služba nemohla přijet později, začne pohřební rozloučení zde v modlitebně již ve 14:30. To znamená, že zveme účastníky obvyklé odpolední biblické hodiny, aby přišli o půl hodiny dříve a zúčastnili se společného rozloučení se sestrou Markovou. Večerní biblická se pak koná v 18:30.

Biblická hodina v angličtině tento týden nebude.

Středa: v 9:30 setkání maminek.

Čtvrtek: setkání Awany (děti 5 – 10 let) v 16:30

Setkání mládeže začíná v 18:00.

Pátek: dorost (děti 10 – 15 let) v 16:00.

Nestárnoucí generace – ti nad padesát budou mít mimořádnou příležitost. Hostem bude prof. Jaro Křivohlavý, známý křesťan, psycholog a autor mnoha knih. Zahájení je v 19 hodin. Srdečně zveme na tento večer. Pokud přijde někdo mladší, tak ho tam také pustíme.

Příští neděli 6. 11. je náš sborový den. Poslouží nám host, kterým je br. kazatel Jiří Hofman. Dopolední bohoslužba se sv. VP začíná v 10 h. Jsme zváni ke společnému obědu (napište se na papír pro přibližný počet; prosíme také o pečivo a zákusky k čaji a kávě). Odpoledne budeme pokračovat hned ve 14 h. Tématem sborového dne je diakonie – služba církve.

Zkouška pěveckého sboru v neděli v 8:45. Od 9 h začínají dětský zpěv, modlitební chvíle.

Jiná oznámení a celocírkevní akce:

·      Burza dětského oblečení, bot, hraček, knížek apod. potrvá do středy 2. 11.

·      Br. Jan Němeček – oznámení ohledně dokončení rekonstrukce sborové kuchyně a klubovny mládeže.

Komentáře nejsou povoleny.