neděle 9. února 2007

 

úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana – nebude
18,00 h – mládež
18,30 h – Setkání nad Biblí v Přístavku – Markovo evangelium
 
pátek:
16,00 h – dorost nebude
18,00 h – AGLOW
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich 
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h – nebude
Klubíčko: 9 h – nebude
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Dnes po shromáždění se sejde tým pro přípravu shromáždění.
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Sborová dovolená bude 4. – 11. 8. Přihlášky je nutno u Nadi a Petra Štěpánových do příští neděle 18.2.
  
V neděli 25. 3. bude Výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva (odpoledne).
V neděli 1. 4. bude v rámci dopoledního shromáždění evangelizace (Daniel Fajfr).

Komentáře nejsou povoleny.