neděle 16. března 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]
 
studentské bohoslužby dnes večer: 19 h
slovem slouží: Jan Sokol
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
 
staršovstvo: po biblické hodině v 19,30 h
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Pavel Plchot
zkouška zpěvu: 8.45 h – nebude
náboženství: 9 h
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Příští  neděli 25. 3. bude Výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva v 15 h. Návrhy členů sboru, které mají být projednány na členském shromáždění, je třeba dát k dispozici staršovstvu sboru v písemné formě nejpozději do zahájení členského shromáždění. Pozor – v noci z 24. na 25. 3. se bude měnit čas na letní!
 
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
Je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.
 
20. – 27. 4. (pá-pá) bude zájezd maminek s dětmi do Horní Blatné. Přihlášky u Hanky Žežulové co nejdříve.
 
V neděli 1. 4. bude v rámci dopoledního shromáždění evangelizace (Daniel Fajfr).
  
významné narozeniny:
24.3. Věra Doušová

Komentáře nejsou povoleny.