neděle 19. dubna 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]

 
studentské bohoslužby dnes večer: 19 h
slovem slouží: Josef D. Beneš
 
pondělí:
staršovstvo se sejde v 18,30 h
 
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Ján Liguš
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h 
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu v Klubu.
V našem sboru probíhá až do konce dubna sbírka pro misijní sbor v Neratovicích (možnost platit i bankovní kartou).
 
Je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.
  
významné narozeniny:
22.4.1927         80        Milan   Plichta
24.4.1925         82        Jiřina   Smetanová

Komentáře nejsou povoleny.