neděle 14. září 2007

úterý:

18,30 h – biblická hodina, slovem slouží: Jiří Hlavnička.

Od úterý za týden (tj. od 25.9.) zahájíme na biblických hodinách seriál výkladů na pokračování podle Kázání na hoře, které bez přerušení až do Vánoc bude mít br. kaz. Petr Grulich. Od tohoto (25.9.) data budou zahájeny i setkání, které začínají v 15 h.

 

středa:

9,30 h – setkání maminek

čtvrtek:

16,30 h – Awana

18,00 h – mládež

pátek:

16,00 h – dorost

 

bohoslužba příští neděli: 10 h – slovem slouží:   Pavel Plchot

náboženství: 9 h

Klubíčko: 9 h – nebude

modlitební chvíle před shromážděním: 9 h

 

Zájem o vedení našeho pěveckého sboru projevil bratr Marek Holan. Staršovstvo po rozhovoru s ním jej k této službě povolává jako nového dirigenta a svolává první zkoušku smíšeného sboru na příští neděli 23.9. v 8.45 hodin.

 

V neděli 18. listopadu budeme mít v našem sboru sborový den spojený se 100 letým výročím postavení naší modlitebny. Přes celý víkend (v sobotu 17.11. a v neděli 18.11.) chceme naplnit tento dům několika mimořádnými aktivitami. Prosíme bratry a sestry, kteří by byli ochotni s přípravou a organizací sborového dne jakkoli pomoci, aby přišli na pracovní setkání, které proběhne 15 minut po ukončení dnešního dopoledního shromáždění v jídelně. Na tomto setkání si hodláme předestřít program tohoto víkendu, nechat se inspirovat dalšími nápady z řad členů sboru a domluvit se se všemi, kteří by během tohoto výročí byli ochotni pomáhat s přípravou této mimořádné akce. Zveme všechny zájemce, kteří by mohli s čímkoliv pomoci.

 

V polovině října (sobota 13. a neděle 14. 10.) proběhne v Praze konference Přihořívá, která má v letošním roce název: "Šedá zóna, aneb má církev ještě nějaký vliv v post-křesťanské ČR?" Hlavní téma rozvedené do tří společných setkání se bude dotýkat nejprve osobního rozměru víry (Šedá víra). Poté budeme hledat důvody pro existenci dnešní církve (Šedá církev) a na závěr si ověříme, do jaké míry ovlivňuje naši přítomnost druhý příchod Pána Ježíše (Šedá budoucnost). Ústřední myšlenka je mírně provokativní a vychází vstříc těm, kteří se nechtějí spokojit s nízkým kreditem církví a křesťanů v naší zemi. Během soboty si každý účastník bude moct vybrat dva z 25 různých seminářů. Přihlásit se je možné nejpozději do neděle 30. září. Hromadnou přihlášku v našem sboru vyřizuje sestra: Petra Sovová u které získáte i další podrobnosti. Je možné navštívit i webové stránky konference na adrese: www.cb.cz/prihoriva. Za všechny organizátory Vás srdečně zvou a na setkání se těší Petr Grulich a Daniel Fajfr.

 

Během konference Přihořívá zařizujeme z našeho sboru některé organizační záležitosti. K tomu potřebujeme cca 15 dobrovolníků. Jedná se především o začátek konference na 2-3 hodinovou pomoc při prezenci a potom několik lidí na pořadatelskou službu během seminářů na škole. Zájemci hlaste se u kazatele Petra Grulicha.

 

Poslední řadu lavic ve velkém sále rezervujeme pouze pro rodiny s dětmi.

Komentáře nejsou povoleny.