neděle 30. září 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15]

 

pondělí:

staršovstvo: 18.30 h 

 

úterý:

15,00 h a v 18,30 h biblické hodiny, kde na pokračování probíráme Kázání na hoře,

slovem slouží: Petr Grulich

 

středa:

9,30 h – setkání maminek

 

čtvrtek:

16,30 h – Awana 

18,00 h – mládež

 

pátek:

16,00 h – dorost

 

bohoslužba příští neděli: 10 h

slovem slouží:   Petr Grulich

zkouška zpěvu: 8.45 h 

náboženství: 9 h 

Klubíčko: 9 h 

modlitební chvíle před shromážděním: 9 h

 

jiná oznámení a celocírkevní akce:

Dnes je předposlední den, kdy je možné se přihlásit na konferenci Přihořívá za zlevněnou cenu. Zájemci o účast na Přihořívá se po shromáždění přihlásí u Petry Sovové v knihovně, nebo nejpozději zítra prostřednictvím internetu na webových stránkách konference.

 

Za týden budeme mít v našem sboru večeři Páně. Staršovstvo sboru odsouhlasilo vedle vysluhování vína i vysluhování kalicha s moštem, který je určen zejména účastníkům mladším 18 let. Mošt bude vysluhován pouze v lavicích pod okny.

 

Bratr kazatel Petr Grulich dnes slouží v Kralupech a v Neveklově.

 

významné narozeniny (oznamuje Markéta Holanová):

v příštím týdnu Jarmila Sedláčková a Marie Fritschová

 

Poznámka:

Slovíčko pro děti:  není

Komentáře nejsou povoleny.