Neděle 18. dubna 2021

Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online. Přihlaste se telefonicky nebo na přihlašovacím kalendáři. Modlitby před bohoslužbou – každou neděli před bohoslužbami vás zveme na ranní modlitební setkání na platformě Zoom, které se koná vždy od 9:15 do 9:45 hodin. Online besídka – hned po skončení shromáždění…

Zobrazit