Neděle 2. května 2021

Nedělní bohoslužby – příští neděli budou bohoslužby opět vysílány online od 10.00 hodin. Epidemická opatření ohledně účasti na bohoslužbách se však uvolnila, je třeba mít roušky, dodržovat 2metoré odstupy a používat dezinfekci rukou. Staršovstvo v úterý projedná obnovenou praxi setkávání, včas budou zveřejněny informace na webových stránkách sboru a také mailem…

Zobrazit