Většinou mají lidé svou představu o náboženství. Rituály, předpisy a zákazy, učení a svaté knihy.... ale velmi vzdálený Bůh. Takto vypadá obecné povědomí náboženství - jakási lidská pozemská snaha se přiblížit konkrétnímu božstvu. Celkově cokoliv, kromě skutečného vztahu.


Pokud křesťané mluví o vztahu s Bohem, není to zcela obvyklé pojetí náboženství. Ve své podstatě je to velmi odvážné tvrzení, které bourá veškeré lidské představy o náboženství. Představy o něčem složitém, neosobním, náročném a nudném. Představy o náboženství, že je pouze o Bohu, ale nikoliv s Bohem.
V Bibli je řada textů, které ukazují, že Bůh s námi chce mít vztah a nestačí mu jen náboženství obřadů apod.
(Izaiáš 1.kapitola). Bůh o některých lidech mluvil jako o svých přátelích a o všech křesťanech mluví jako o svých dětech.
Celkově je vidět Boží láska v mnoha ohledech, ale především v tom, že Bůh sám řeší náš zásadní problém hříchu. Boží Syn - Ježíš Kristus - je nejvyšším důkazem Boží lásky k lidem:

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5:6-8)

„Boží láska k nám se projevila tím, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ (1 Janův 4:9-10)

Je to i pro mě?

- Má Bůh nějaké vyvolené, a ostatní lidé jsou mu lhostejní, nebo je to jinak?
- Mohu i já přijít k Bohu a navázat s ním vztah?
- Nejsem příliš špatný člověk na to, aby mě Bůh mohl přijmout?

Pokud začneme na té základní úrovni, tak Ježíš řekl jasně:
„Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ (Jan 6:37)
Ale jsou tu ještě jiná slova, která jasně ukazují, že po nás Bůh touží:
„...Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“(1 Timoteovi 2:3-4)
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

(Jan 3:16)

Ještě máte pocit, že právě vás by Bůh nechtěl přijmout za svého syna, či svou dceru?
Ano – Boží nabídka se týká všech. Je to něco jiného, než když Vám přijde reklamní dopis, ve kterém to vypadá, že pouze Vy se stáváte výhercem nějaké soutěže apod. Pocit, že jsme jedineční je možná krásný.
Bůh však miluje všechny lidi a proto to vypadá divně, že touží po všech lidech a všem nabízí stejný poklad.

Stejná zpráva, která někomu může vyznívat jako něco příliš laciného, je pro jiného úžasnou zprávou:
Ano, i za Tebe Ježíš zemřel. I na Tebe Bůh čeká, až s ním vstoupíš do vztahu.

Jiří Bort